Ontwerpen van interacties: module 1

Studiegidsnr:2008FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:84
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristof Vaes
Lukas Van Campenhout
Achiel Standaert
Jochen Vleugels
Jouke Casper Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Probing interacties - hoe mens-product interacties verkennen en ontwerpen?

Dit 7 weken durende project richt zich op mens-product interacties - of de manier waarop mensen producten en situaties begrijpen, gebruiken en ervaren. Studenten worden uitgedaagd om vanuit een vooropgesteld thema en de daaruit volgende observaties een vernieuwend interactie scenario te ontwerpen. Dit interactie scenario kan geïllustreerd worden aan de hand van een product, een dienst, een omgeving of een combinatie van deze elementen. 

Deze module bestaat uit twee cycli:

  1. Interacties observeren, exploreren en ontwerpen (4 weken voor de stage): In deze cyclus kiezen de studenten uit één van de 3 vooropgestelde thema's en gaan ze interacties observeren en analyseren met behulp van de exploratieve tools die worden aangeboden in deze module. Vanuit deze observaties formuleren de studenten een vernieuwende interactie-visie en een bijhorend interactie-concept.
  2. Interacties evalueren (3 weken na de stage): in deze cyclus gaan de studenten verkennen wat het effect is van hun interactie-concept en evalueren ze hoe het inwerkt op de persoonlijke en sociale context. Ze eindigen de module met een interactie-prototype,  een kleinschalig (kwalitatief) evaluatie onderzoek en aanbevelingen voor verdere ontwikkeling.

Opbouw en werkvormen:

  1. Practica (56u): opgedeeld in 28u (7 x 4u) ontwerpbegeleiding met en door docent + 28u (7 x 4u) buddy work - studenten begeleiden mekaar onder toezicht van docent.
  2. Hoorcolleges / Oefeningensessies / werkcolleges (28u):  In deze sessies worden er tools (ter exploratie en verificatie) aangereikt om het practicum uit te voeren en uit te diepen.