I-Voedingsmiddelentechnologie

Studiegidsnr:2008FTIVMT
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Marc Wijnants

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie

Deze cursus tracht een beeld te geven van de technische / technologische processen bij de conservering van    voedingsmiddelen. In een eerste hoofdstuk wordt de structuur en de chemische samenstelling van voedingsmiddelen besproken. Een groot gedeelte van deze cursus is gewijd aan technieken die de houdbaarheid van levensmiddelen kunnen verlengen. De conserveringsmethoden, waaraan veel aandacht worden besteed, zijn pasteuriseren, appertiseren, en steriliseren. Nieuwe evoluties hierin worden vermeld. De cursus wordt afgerond met een gedetailleerde beschrijving van twee technieken uit de voedingssector: het productieproces van het bierbrouwen en het moderne en onmisbare systeem in procesopvolging, nl. de HACCP-reglementering.

De theoretische kennis wordt verdiept met oefeningen.
 
Labo

Tijdens het labo moeten de studenten erin slagen om vanuit de nodige voorbereidende berekeningen (gedeelte 'oefeningen') en met eenvoudige grondstoffen uit de levensmiddelennijverheid te komen tot kwalitatief hoogstaande en degustatief genietbare eindproducten, zoals bier.  Daarnaast worden analyses van enkele belangrijke voedingscomponenten uitgevoerd.  De ervaringen in het labo kunnen getoetst worden door kennismaking met de daadwerkelijke industriële processen in enkele bedrijven uit de voedingsmiddelensector.

Enkele bedrijfsbezoeken behoren bijgevolg tot de mogelijkheden.