Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

De professional als beheerder van kwaliteitszorg

Studiegidsnr:2008GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Danny Van heusden
Stijn Slootmans
Eva Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Algemene inzichten over kwaliteit worden aangeboden met specifieke aandacht voor de kwaliteit in de gezondszorg nationaal en internationaal. Hoe kwaliteit in de zorg meten, evalueren en bijsturen in de directe en de brede context van de verschillende gezondheidszorgdomeinen? Daarnaast worden recente kwaliteitsprojecten toegelicht met hun doelstellingen, aanpak en effecten. De interactie tussen menselijke factoren en de werkomgeving worden bestudeerd in het kader van zorgresultaten. Op welke wijze kan veiligheidsrapportering en incidentmelding georganiseerd en gestimuleerd worden met inzichten in vermijdbare schade en hoe vermijdbare schade analyseren en bijsturen door middel van verschillende methodieken.

Samenwerkend leren

In dit opleidingsonderdeel komen volgende aspecten van samenwerkend leren aan bod:

Peer-learning: In een studiegroep informatie verzamelen, interpreteren en toepassen

Je bespreekt casuïstiek in een studiegroep en bespreekt de bevindingen plenair.