Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Farmaco-economie en gezondheidsbeleid

Studiegidsnr:2009FBDFAZ
Vakgebied:Bedrijfskundige wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philippe Beutels
Francis Arickx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gezondheidseconomie:We bespreken de determinanten van gezondheid en het proces van gezondheidsproductie, en de plaats van gezondheidszorg in dit proces vanuit een nationaal en globaal perspectief. We hebben het ook over de specifieke eigenschappen op de markt van de gezondheidszorg, en de kosten voor de gezondheidszorg, hun samenstelling, determinanten en hun evolutie. De rol van de overheid en die van de farmaceutische industrie met betrekking tot de organisatie van de markt van gezondheidszorg, en de afstemming van vraag en aanbod op die markt worden tevens belicht. We lichten de technieken van gezondheidseconomische evaluatie (met nadruk op kosten-effectiviteits en kosten-utiliteits analyse) en Quality Adjusted Life Years conceptueel toe en hoe deze worden gebruikt bij de besluitvorming rond de terugbetaling van medische interventies. We belichten ook de ethiek van priorisering op basis van economische evaluatie. 


Gezondheidsbeleid:

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan het geneesmiddelenbeleid en de terugbetaling van geneesmiddelen.

De concepten, technieken en evoluties in de Sociale Zekerheid, de (verplichte) ziekteverzekering en in de terugbetaling van geneesmiddelen worden historisch, Belgisch en Europees gekaderd.

Basisprincipes en procedures voor registatie en terugbetaling van geneesmiddelen worden bekeken en worden getoetst aan deze van een aantal andere landen.

De organisatie van de terugbetaling van geneesmiddelen in de praktijk wordt gedetailleerd bestudeerd.