Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Digitale communicatie

Studiegidsnr:2009FLWMPC
Vakgebied:Communicatiewetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Mariƫlle Leijten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Digitale communicatie speelt een belangrijke rol in hedendaagse bedrijfscommunicatie. Naast een meer theoretische en conceptuele situering van digitale communicatie in de hedendaagse maatschappij komen er verschillende concrete thema’s aan bod. In de cursus behandelen we voornamelijk de volgende aspecten van digitale communicatie:

Webcommunicatie

 • Welke analysetechnieken zijn er om een bestaande/nieuwe website te evalueren
 • Hoe kunnen navigatiestructuren geoptimaliseerd worden?
 • Waarin verschilt lezen van het beeldscherm t.o.v. lezen van papier?
 • Hoe verwerken lezers van digitale teksten multimodale informatie (tekst, beeld, animatie en geluid)?

 • Hoe stem je de boodschap van de website zo goed af op verschillende doelgroepen?

digitale media die samenwerking ondersteunen

 • Welke verandering veroorzaakt de inzet van digitale media in samenwerkingsprocessen?
 • Welke digitale media zijn het meest geschikt om specifieke samenwerkingsvormen te ondersteunen?
 • Hoe observeer en analyseer je digitaal ondersteunde samenwerkingsvormen? 

digitale tools

 • Hoe analyseer je digitale tools?
 • Hoe evalueer je digitale tools?
 • Hoe koppel je de praktische mogelijkheden van digitale tools aan theorieën?