Methodologie en statistische dataverwerking

Studiegidsnr:2009FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Gillis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Methodologie:

We vertrekken vanuit een beschrijving van hoe empirisch onderzoek verloopt aan de hand van een aantal cases. Verschillende stappen komen aan bod: het formuleren van een onderzoeksvraag, het afleiden van een testbare hypothese, het identificeren van variabelen, het verzamelen van data, het meten van variabelen, het analyseren van de data, het voorstellen van de metingen en het statistisch verwerken.

Statistische dataverwerking:

In de empirische taalkunde is statistische verwerking een onontbeerlijk werkinstrument. Vandaar dat een aantal basisbegrippen uit de univariate statistiek voorgesteld worden: steekproeftheorie, data, datatabellen en databeheer, types van variabelen, frequenties en frequentieverdelingen, eigenschappen van frequentieverdelingen, e.d. Daarnaast wordt aandacht besteed aan enkele belangrijke bi- en multivariate methodes die handig kunnen zijn voor een taalkundige.

 

Het is niet de bedoeling om in te gaan op de wiskundige achtergrond van de statistische methodes. Het is wel de bedoeling dat de studenten enerzijds essentiële statistische begrippen en methodes conceptueel vatten, en anderzijds die kennis praktisch kunnen toepassen aan de hand van concrete voorbeelden. Voor dat laatste wordt het pakket JMP gebruikt dat uitstekende grafische mogelijkheden heeft en bijzonder gebruiksvriendelijk is.