Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Consecutief tolken: Engels-Nederlands en Nederlands-Engels

Studiegidsnr:2009FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:104
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Groeninck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

NL-EN
De studenten oefenen alle vaardigheden in die vereist zijn bij het consecutief tolken van het Nederlands naar het Engels, inclusief notitietechnieken. 

EN>NL

 

Stapsgewijs wordt de techniek van het consecutief tolken aangeleerd: 
a. geheugenoefeningen; 
b. mondelinge weergave van een korte toespraak zonder notities; 
c. het gebruik van notities om korte toespraken te noteren: veel aandacht voor de tekststructuur; 
d. synthetiseren; 
e. mondelinge weergave in het Nederlands: veel aandacht voor spreekvaardigheid en presentatie; 
f. weergave van steeds langere, moeilijkere en sneller gesproken voordrachten. 

De oefeningen worden georganiseerd rond uiteenlopende onderwerpen die worden gepresenteerd in voordrachten (improvisaties, speeches op basis van een tekst of opnames van reële speeches).