Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Interdisciplinair onderzoeksproject

Studiegidsnr:2009FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:92
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Philippe Lemineur
Bhumi Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Binnen een interdisciplinaire groep worden volgende onderzoeken uitgevoerd:

- Stedenbouwkundige analyse (historisch en hedendaags)

- Gebouwanalyse (historisch en architecturaal)

- Waardebepaling

- Keuze en uitwerking detail

- Restauratiefilosofie

- Herwaarderingsplan: restauratievoorstel en herbestemmingsvoorstel