I-Industriƫle afvalwaterzuivering

Studiegidsnr:2009FTIIAW
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:64
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Dries
Flinn De Vleeschauwer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. overzicht en bespreking van de belangrijkste afvalwater analyses: methodes, interpretatie en aandachtspunten

2. voorbehandeling van industrieel afvalwater

3. principes van de biologische waterzuivering: reacties, mechanismen en kinetiek 

4. biologische waterzuiveringsprocessen: werking, ontwerp en regeling

5. nabezinking

6. verregaande zuivering

7.  innovaties in de biologische waterzuivering

8. wetgeving

9. practicum: bepaling van de kinetische en stoëchiometrische parameters voor de belangrijkste biologische omzettingen in actief slib systemen