Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Informations systems audit

Studiegidsnr:2009TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven De Haes
Dirk Steuperaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus heeft als doelstelling om de student voldoende inzicht te laten verwerven over de manier waarop de controle en de audit van de IT gerelateerde processen en van de IT-organisatie moet worden aangepakt. De student verwerft een goede kennis van het IT controle  raamwerk COBIT en in bijzonderheid de toepassing ervan voor IT audit en assurance opdrachten (control design en control effectiveness testen). De studenten moeten op basis van de verworven inzicht een eigen IT audit opdracht uitvoeren in de praktijk.