Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Integrale zorgsystemen

Studiegidsnr:2009TEWMHI
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Genserik Reniers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De PDCA‐cyclus wordt uitgebreid besproken als basis van elk degelijk managementsysteem voor het beheren van de organisatieprocessen. Het belang van risico management (ISO 31000) en maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wordt benadrukt als essentieel onderdeel van het management van de zorg binnen een organisatie. Risico (of onzekerheden) management wordt eveneens meer in de diepte besproken en de integrerende en overkoepelende factoren van dit domein wordt gebruikt om naadloos over te gaan naar de integratie van het onzekerhedenmanagement binnen een organisatie.