Lezers aan het werk: postklassieke narratologie

Studiegidsnr:2010FLWLIT
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Herman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit vak bouwt voort op de kennis van de klassieke narratologie. Elk jaar gaat het vak in op een heet hangijzer van de postklassieke narratologie, waarin bv. de verwerking van de verhalende tekst door de lezer centraal staat. In 2020-21 behandelt het vak (na een korte herneming van de klassieke narratologie, indien nodig) de notie "verhaalwereld". Deze notie is erg populair--zo houden lezers blijkbaar van de Harry Potter-boeken omdat daarin een fascinerende "wereld" zou worden opgeroepen. Als dat klopt, hoe verhoudt de lezer zich dan tot deze wereld? Gaan we erin op, of behouden we een afstand ten aanzien van de gebeurtenissen en personages?