Computertaalkunde

Studiegidsnr:2010FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter Daelemans
Guy De Pauw
Simon Suster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Computertaalkunde is de wetenschap die bestudeert welke kennis en algoritmen nodig zijn voor de ontwikkeling van systemen voor automatische taalverwerking (tekst begrijpen, tekst produceren en tekst vertalen).
Theorie:
- Definitie en afbakening van computertaalkunde als wetenschappelijke discipline binnen de Artificiële Intelligentie. Maatschappelijk belang en toepassingen.
- Belangrijkste problemen, technieken en methodes. Deductieve en inductieve methodes in de computertaalkunde.
- Kennisrepresentatie, probleemoplossingmethodes en zelflerende systemen. - Computationele lexicografie, morfologie, syntaxis, semantiek en pragmatiek
- Corpora en annotatie-methodes
Praktijk:
- Oefeningen met instrumenten (tools) uit de computertaalkunde en de Artificiële Intelligentie

- Programmeren in Python (basiskennis)