Grammaticalisatie en taalverandering

Studiegidsnr:2010FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende aspecten komen aan bod:

- een theoretische inleiding over de belangrijkste hypothesen en principes van taalverandering en van grammaticalisatie, aan de hand van concrete voorbeelden uit  het Frans (o.a. van  werkwoordstijden, voorzetsels, bijwoorden, negatie)

- lectuur van wetenschappelijke teksten over taalverandering en grammaticalisatie

- analyse van een taalkundig probleem, meestal op basis van Oudfranse en Middelfranse teksten of corpora