Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Masterproef deel 1: concept en ontwerp

Studiegidsnr:2010FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:8
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Dirk Laporte
Geert Van der Snickt
Marc Jacobs
Inge Bertels
Bhumi Vanderheyden
Kristel De Vis
Michael de Bouw
Philippe Lemineur
Katrien Hebbelinck
Maria Leus
Patrick Viaene
Carolina van der Star
Natalia Ortega Saez
Tim De Kock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Nadat de student zijn thesisonderwerp heeft bepaald en zijn promotoren heeft gekozen ( zowel promotor als copromotor) wordt op een jury en met een paper en een powerpoint de stand van het onderzoek toegelicht. Hierin komen achtereenvolgens aan bod: 1. Probleemstelling/ Onderzoeksvraag, onderzoeksprogramma 2. Inhoudsopgave 3.Stand van het onderzoek 4. Doelstelling en ambities 5. Een uitgebreide bibliografie 6. Verder actieplan met timing 7.Specifieke tot nog toe niet opgeloste of te verwachten problemen.