I-Biochemische scheidingstechnieken

Studiegidsnr:2010FTIBST
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Iris Cornet
Nikolett Wittner
Waut Broos

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Biochemische scheidingstechnieken Theorie
Deze cursus behandelt de industriële toepassing van de eenheidsbewerkingen  in de industriële biotechnologie, milieutechnologie en voedingsindustrie. Naast belangrijke biochemische eenheidsbewerkingen zoals celhomogenisatie, komen de scheidingsprocessen adsorptie, chromatografie, precipitatie, kristallisatie, membraantechnieken (omgekeerde osmose, micro- en ultrafiltratie en dialyse), destillatie en extractie, en hun interactie met de biologische/biochemische factoren aan bod. Daarnaast worden ook de mechanische en fysische scheidingstechnieken filtratie, sedimentatie en centrifugatie toegepast op biologische vloeistoffen behandeld. Naast het beschrijven van de gebruikte opstellingen wordt aandacht besteed aan ontwerp van de biochemische eenheidsbewerkingen.

Er wordt in de cursus dieper ingegaan op de huidige trend van in-situ proces recovery,  waarbij de bioreactie en scheiding tegelijkertijd doorgaan.


Practicum Biochemische scheidingstechnieken
Voor een specifiek scheidingsprobleem worden in groep de gepaste laboratoriumexperimenten uitgevoerd en de biologische karakteristieke parameters  bepaald. Door gebruik te maken van de designparameters van de fabrikant wordt de meest geschikte industriële apparatuur geselecteerd. Dit alles wordt weergegeven in een rapport en voorgesteld in een presentatie.

De student zal de nodige metingen en berekeningen uitvoeren voor het ontwerp van de volgende biochemische unitoperaties: centrifugatie, filtratie, bezinken, adsorptie, vloeistof extractie, Vast/vloeistof extractie, drogen, chromatografie, membraanfiltratie, precipitatie, kristallisatie, vermalen, celhomogenisatie