II-Gevorderde chemische procesregeling

Studiegidsnr:2010FTIKOO
Vakgebied:Chemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Vanhoeylandt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Alle aspecten over het meten en regelen in de chemische industrie komen aan bod. Vanuit het algemene schema van de regelkring wordt aandacht besteed aan de opbouw van een meet- en regelkring en de architectuur van het procesbeheersysteem.  Eveneens wordt er voldoende aandacht besteed aan instrumentatie en de configuratie van  regelacties in het procesbeheersysteem. Atex-richtlijnen, explosieveiligheid, fail-safe systemen en risicobeheersing ontbreken niet in dit opleidingsonderdeel.