Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Plichtenleer, praktijkbeheer en -management

Studiegidsnr:2010GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:34
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Willem De Hertogh
Ulrike Van Daele
Joke De Pauw
Patty Felix
Sven Gondry

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Beroepsorganisatie en werking van de ziekte en invaliditeitsverzekering

 • Statuut en erkenning van de kinesitherapeut
 • Evolutie van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in België
 • Het Rijksinstituut van de ziekte- en invaliditeitsverzekering in België
 • De conventies of overeenkomsten
 • Geneeskundige verstrekkingen - Nomenclatuur
 • Tegemoetkoming kinesitherapeutische verstrekkingen
 • Het ereloon
 • Het verstrekkingenregister
 • De maximumfactuur

Andere wettelijke en deontologische aspecten van de kinesitherapie

 • Provinciale geneeskundige commissies
 • Het beroepsgeheim
 • De patiëntenrechten
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
 • De uitoefening van de geneeskunde en van de paramedische beroepen
 • Deontologische richtlijnen bij het uitoefenen van de kinesitherapie
 • Het organiseren van een praktijk
 • Wetgeving met duidelijke ethische grondslag
 • Eindoverwegingen omtrent recht en moraal

Praktische toelichtingen en uitwerking van

 • praktijksoftware
 • verzekeringen zoals Vrij Aanvullend Pension, Beroepsaansprakelijkheid, Gewaarborgd inkomen.
 • Business plan
 • Nomenclatuur
 • Werken in het buitenland