Ethiek

Studiegidsnr:2010RECETH
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bevat twee delen. In een eerste deel wordt opgehelderd (i) wat de eigenheid van ethiek en recht zijn; (ii) hoe ze zich tot elkaar verhouden; (iii) welke de toonaangevende stromingen zijn in de hedendaagse ethiek; (iv) hoe morele ervaring en oordeel met elkaar vervlochten zijn. In een tweede deel wordt ingezoomd op een aantal ethische vraagstukken in deeldomeinen van het recht en de rechtspraak, met name: (i) ethiek en belastingen; (ii) de strijd tegen terrorisme en mensenrechten; (iii) het probleem van vrije wil en morele verantwoordelijkheid in het strafrecht; (iv) dierenrechten; (v) het ethisch en juridisch statuut van het lichaam in de wetgeving rond bio-ethiek.