Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ethiek

Studiegidsnr:2010RECETH
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Willem Lemmens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bevat twee delen. In een eerste deel wordt opgehelderd (i) wat de eigenheid van ethiek en recht zijn; (ii) hoe ze zich tot elkaar verhouden; (iii) welke de toonaangevende stromingen zijn in de hedendaagse ethiek; (iv) hoe morele ervaring en oordeel met elkaar vervlochten zijn. In een tweede deel wordt ingezoomd op een aantal ethische vraagstukken in deeldomeinen van het recht en de rechtspraak, met name: (i) ethiek en belastingen; (ii) de strijd tegen terrorisme en mensenrechten; (iii) het probleem van vrije wil en morele verantwoordelijkheid in het strafrecht; (iv) dierenrechten; (v) het ethisch en juridisch statuut van het lichaam in de wetgeving rond bio-ethiek.