Rechtsfilosofie

Studiegidsnr:2010RECFIL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Kristof Van Assche

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak zullen teksten over de relatie tussen hedendaagse maatschappelijke kwesties en burger- en mensenrechten worden gelezen en bediscussieerd. Een selectie wordt gemaakt uit de teksten van onder meer de volgende denkers: Singer, Scheffler, Pogge, Regan, Beyleveld, Radin, Feinberg, Arendt en Lefort. De teksten zijn zo gekozen dat ze goed bij elkaar aansluiten en vaak op elkaar reageren.