Rechtsgeschiedenis

Studiegidsnr:2010RECGES
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Herman Van Goethem
Frederik Dhondt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De finaliteit van een mastervak is om het inzicht van de studenten in het recht te vergroten. Rechtsgeschiedenis wordt met rechtsfilosofie, rechtseconomie of rechtssociologie onder de noemer “metajuridica” geklasseerd. Studenten leren nadenken over het recht. Fundamentele vragen helpen om het positieve recht in perspectief te brengen:

  • Wat is recht ?
  • Wie produceert recht ?
  • Hoe wordt recht geïnterpreteerd ?
  • Wie past het recht toe ?
  • Waar eindigt de macht, en begint het rijk van het recht ?

Dit opleidingsonderdeel behandelt de historische ontwikkeling van het internationaal recht, of het recht tussen staten. Een eerste algemeen blok ontwikkelt een panorama van de oudheid tot vandaag, een tweede behandelt de vroegmoderne periode, een derde de Belgische neutraliteit van 1830 tot 1914.

 

De invalshoek waaruit dit vak start is bewust algemeen, omdat het internationaal recht zich nog meer dan andere rechtstakken leent tot het bestuderen van het verleden. Er is op wereldniveau geen supranationale wetgever boven de staten. Hieruit volgt dat veel theoretische analyses uit het verleden nog altijd een inspiratiebron zijn. Bovendien zijn veel rechtsregels of leerstukken terug te voeren op oudere precedenten, of op zeer sterk gelijkende situaties uit het verleden. Denk maar aan de casus-Julian Assange (de stichter van Wikileaks, die zich verschanst in de onschendbare ambassade van Equador in Londen).