Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Rechtspsychologie

Studiegidsnr:2010RECPSY
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Miet Vanderhallen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel behandelt capita selecta uit de rechtspsychologie aan de hand van een strafdossier. 
Hierbij wordt dieper ingegaan op de drie fases in de strafrechtspleging:  opsporing (verhoor, identificatieprocedures), berechting (beslissen) en strafuitvoering (straftheorieën).  De verdieping bestaat uit hoorcolleges (incl. gastcolleges), werkcolleges en een excursie. De excursie staat in functie van de te maken opdrachten en het verlevendigen/verdiepen van de leerstof.