Rechtspsychologie

Studiegidsnr:2010RECPSY
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Miet Vanderhallen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het opleidingsonderdeel behandelt capita selecta uit de rechtspsychologie aan de hand van een strafdossier. 
Hierbij wordt dieper ingegaan op de drie fases in de strafrechtspleging:  opsporing (verhoor, identificatieprocedures), berechting (beslissen) en strafuitvoering (straftheorieën).  De verdieping bestaat uit hoorcolleges (incl. gastcolleges), werkcolleges en excursies. De excursies staan in functie van de te maken opdrachten en het verlevendigen/verdiepen van de leerstof.

Tevens zal een duocollege worden georganiseerd met prof. Rozie, strafrechtelijk sanctierecht.  Op deze manier wordt getracht maximale integratie in de opleiding te realiseren alsook de functie van de rechtspsychologie als hulpwetenschap maximaal te benutten.