Wetgevingsleer

Studiegidsnr:2010RECWET
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patricia Popelier

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Juristen werken voornamelijk met wetgeving. De kwaliteit van die wetgeving laat echter vaak te wensen over. Er zijn te veel wetten, wetgeving is vaak onduidelijk, incoherent, niet uitvoerbaar, enz. Hiervoor zijn verschillende oorzaken te vinden, die soms technisch van aard zijn - bv. een gebrek aan juridisch-legistieke vaardigheid - maar vaak te maken hebben met een gebrekkig wetgevingsbeleid.

In deze cursus staat de kwaliteit van wetgeving centraal. Aan welke kwaliteitscriteria moet wetgeving beantwoorden? Zijn die criteria ook juridisch afdwingbaar? Hoe komt wetgeving tot stand, en welke instellingen en instrumenten spelen eventueel een rol voor de kwaliteit van wetgeving? Ten slotte wordt ook gekeken naar de bekendmaking van wetgeving, overgangsrecht, delegatie van wetgeving en naar de democratische kwaliteit van wetgeving.

De cursus wordt juridisch opgevat, in die zin dat wordt teruggevallen op een juridisch kader en dat steeds de vraag voor ogen wordt gehouden naar de rechterlijke toetsbaarheid. Maar ook andere disciplines komen aan bod, bv. bij de bespreking van wetsevaluatie, van consultaties of van de legistieke kwaliteit van wetgeving. Aandacht gaat ook naar het opstellen van wetgeving, wat relevant is voor alle juristen die betrokken zijn bij de opmaak van wetgeving. Advocaten- en consultancykantoren krijgen immers geregeld de vraag om een ontwerp van wet op te maken. Bovendien is de techniek ook relevant voor de opmaak van contracten en reglementen.

Om andere perspectieven op wetgeving mee te geven, worden gastcolleges gegeven door docenten uit andere disciplines of uit andere rechtssystemen, of door doctorandi die onderzoek uitvoeren in een van de domeinen van de wetgevingsleer.