Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Information security management

Studiegidsnr:2010TEWMHB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven De Haes
Dirk Steuperaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Informatietechnologie (IT) is een kritisch element geworden voor de continuiteit, groei en innovatie van organisaties. Deze alomtegenwoordige rol van IT veroorzaakt echter ook bedrijfsrisico's, gaande van misbruik, cybercrime, diefstal van gegevens, fouten, en dergelijke. De doelstelling van deze cursus is om een goed begrip te krijgen inzake de IT gerelateerde bedrijfsrisico's en hoe deze risico's kunnen vertaald worden in een gepaste strategie en actieplan voor risico-beheersing, en meer specifiek informatiebeveiliging.