Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Milieu-economie

Studiegidsnr:2010TEWMHI
Vakgebied:Economisch beleid
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Steven Van Passel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Milieueconomie is een vorm van toegepaste publiek economie. De inleiding beschrijft een aantal verschillende benaderingen van het milieuvraagstuk: het industrieel metabolisme, limieten aan economische groei, de causale druk‐toestand‐effecten ketens met respons, en het belang van duurzame ontwikkeling.

Dan komen de standard analytische benaderingen om milieuproblemen te kaderen en te ontleden; de economische benadering van milieuvraagstukken (de kosten/baten benadering); de rol van markten en overheden bij de aanpak van milieuproblemen; instrumenten van milieubeleid,  milieuwaardering en onzekerheid.  Tot slot is er aandacht voor specifieke topics zoals de waardering van ecosysteem diensten en Cleantech economics.