Masterproef wiskunde

Studiegidsnr:2010WETMAP
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:30
Studiebelasting:840
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Door middel van de verhandeling dient het persoonlijk werk van de student duidelijk tot uiting te komen. De vorm van de verhandeling volgt deze van een referentiemodel waarin de diverse inhoudelijke aspecten worden weergegeven; o.a. samenvattingen, de gebruikte onderzoeksmethodes en de resultaten ervan, de literatuurgegevens, inleiding en situering van het onderzoek, aanknopingspunten van het onderzoek, bespreking en conclusies, toekomstperspectief.

Meer practische aspecten worden verduidelijkt in de handleiding voor de masterproef op de departementele website.

Op deze website vind je onder Master eindwerk ook een lijst met mogelijke onderzoeksdomeinen waarop je een onderzoek zou kunnen uitvoeren. Deze lijst is echter niet exhaustief: in overleg met een promotor kan je er eventueel nog andere kiezen.