Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Humane genetica en farmacogenetica

Studiegidsnr:2011FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:22.5
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Van Camp
Wim Van Hul

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus beoogt de studenten een basis mee te geven van de wetenschappelijke en technologische fundamenten van de hedendaagse menselijke genetica (ongeveer 60% van de leerstof). Anderzijds wordt beoogd de studenten vertrouwd te maken met de principes en toepassingen van farmacogenetica (ongeveer 40% van de leerstof). Hiertoe worden de volgende topics behandeld:

1. Mutaties en genetische varianten

2. Autosomaal dominante en recessieve overervingswijzen van genetische aandoeningen

3. X-gebonden en niet-traditionele overervingswijzen van genetische aandoeningen

4. Kankergenetica

5. Multifactoriële genetica

6. Grondbeginselen van gentherapie

7. Inleiding tot farmacogenetica

8. Gastlessen door farmacogenetische expert

9. Werkbezoek aan farmacogenetisch laboratorium