Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Humane genetica en farmacogenetica

Studiegidsnr:2011FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:22.5
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Guy Van Camp
Wim Van Hul

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus beoogt de studenten een basis mee te geven van de wetenschappelijke en technologische fundamenten van de hedendaagse menselijke genetica (ongeveer 60% van de leerstof). Anderzijds wordt beoogd de studenten vertrouwd te maken met de principes en toepassingen van farmacogenetica (ongeveer 40% van de leerstof). Hiertoe worden de volgende topics behandeld:

1. Mutaties en genetische varianten

2. Autosomaal dominante en recessieve overervingswijzen van genetische aandoeningen

3. X-gebonden en niet-traditionele overervingswijzen van genetische aandoeningen

4. Kankergenetica

5. Multifactoriële genetica

6. Grondbeginselen van gentherapie

7. Inleiding tot farmacogenetica

8. Gastlessen door farmacogenetische expert

9. Werkbezoek aan farmacogenetisch laboratorium