Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Organisatiepsychologie

Studiegidsnr:2011FLWMPC
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carolyn Declerck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Organisatiepsychologie is het vakgebied dat menselijk gedrag in gestructureerde groepen probeert te begrijpen, wat de eerste stap is in het begrijpen hoe dat men mensen effectief kan managen om de organisatiedoelen te bereiken. De cursus bouwt voort op principes uit de psychologie en gedragseconomie om te onderzoeken hoe menselijke prestaties beïnvloed worden door zowel de organisatorische context als individuele verschillen.

Behandelde onderwerpen zijn: perceptie en persoonlijkheid, motivatie, job design, groepen en teams, leiderschap, macht en communicatie.

Voor elk onderwerp behandelen we theorie, onderzoek en toepassing. Door middel van het lezen van wetenschappelijke artikels, benadrukken we hoe empirische studies in het vakgebied van de organisatiepsychologie vertaald kunnen worden in de huidige ‘state-of-the-art’, en hoe hedendaagse theorieën gebruikt worden in evidence-based management om reële organisationele problemen op te lossen.