Cognitieve Artificiële Intelligentie

Studiegidsnr:2011FLWTAA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter Daelemans
Stéphan Tulkens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Cognitieve Artificiële Intelligentie (CAI) is het onderdeel van de Artificiële Intelligentie (AI, Kunstmatige Intelligentie) dat zich richt op de simulatie (of emulatie) in computersoftware van kennis en denkprocessen bij mensen. Meer specifiek onderzoekt deze wetenschap de volgende vragen: (1) Hoe kunnen we kennis representeren? (2) Hoe kunnen we die kennis gebruiken om problemen op te lossen? (3) Hoe kunnen we uit ervaring (observatie van de werkelijkheid) nieuwe kennis verwerven? Deze drie vragen corresponderen met de AI deelgebieden kennisrepresentatie, zoekmethodes en probleemoplossen, en zelflerende systemen (machine learning).

In deze cursus onderzoeken we hoe de methodes van de CAI kunnen toegepast worden bij onderzoek naar het taalvermogen van de mens, meer specifiek het vermogen om tekst te begrijpen (kennis te extraheren uit tekst). Het gaat dan om drie types van kennis: feitelijke kennis (concepten en relaties tussen concepten), subjectieve kennis (opinie en sentiment) en meta-kennis (kennis over de auteur van de tekst). 

Om de theoretische kennis in praktijk te brengen zijn er individuele of groepsprojecten die open source software in Python gebruiken om specifieke onderdelen van het probleem op te lossen.