Taal en geslacht

Studiegidsnr:2011FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De relatie tussen taal en geslacht kan onder tenminste twee aspecten worden beschouwd:

  • geslachtstypisch taalgedrag: hoe verhoudt zich de factor 'geslacht' tegenover situatieve, institutionele en maatschappelijk-culturele factoren,

·         biologisch geslacht ('Sexus') en taalstructuur: of en in welke mate weerspiegelt de structuur van de Duitse taal biologische geslachtsverschillen?

 

Door de lectuur en aansluitende discussie van relevante bijdragen worden studenten enerzijds vertrouwd gemaakt met een aantal bevindingen m.b.t. de recente feministische taalkritiek in het Duitse taalgebied. Ten tweede wordt vanuit meer strikt linguïstische hoek de complexe relatie tussen de linguïstische categorie Genus en de biologische categorie Sexus bestudeerd, met bijzondere aandacht voor taaltypologische studies, die een ander licht op deze complexe vraagstelling kunnen werpen.