Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Erfgoed en duurzaamheid

Studiegidsnr:2011FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim De Kock
Marc Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus worden diverse aspecten behandeld van duurzaamheid binnen hoofdzakelijk erfgoed. Er wordt een link gelegd naar internationale conventies en de instellingen die zich hierover ontfermen, alsook andere internationale initiatieven. Er wordt onder meer gewerkt rond:

  • Specifieke thema’s binnen de Sustainable Development Goals
  • Erfgoed en klimaatsverandering – bedreigingen en de rol van erfgoed in klimaatactie
  • Groenblauwe initiatieven
  • Materiaalduurzaamheid
  • Energetische efficiëntie en legislatieve doelstellingen
  • Grondstoffenproblematiek
  • Bruikbaar houden door herbestemming
  • Het concept ‘culture-nature’, integratie van een voorheen vaak dualistisch concept

Daarmee sluit deze inhoud aan bij concepten die reeds in andere vakken binnen de opleiding aan bod komen.