Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Metabolism and hormones 2

Studiegidsnr:2011GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:51
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Christophe De Block

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Basis van (patho)fysiologie van de stofwisselingsprocessen en de hormonale regelingsmechanismen.  Een reeks biochemische pathways worden rond het aspect hormoonsecretie, lipidenpathways en glucosemetabolisme geïncorporeerd.  De voornaamste ziektebeelden komen aan bod, en de onderliggende oorzaken binnen het domein van stofwisseling en endocrinologie, met belangrijke focus op diabetes mellitus, obesitas en zijn verwikkelingen, de schildklier en andere endocriene pathologieën.
Een ander thema zijn de diagnostische procedures, de potentiële verwikkelingen en de therapeutische mogelijkheden van de verschillende ziektebeelden.
Tijdens de activiteiten van de klinische lijn worden a.h.v. klachten patiënten voorgesteld, wat de student moet toelaten zelf bij te dragen tot het stellen van de diagnose.  Binnen deze klinische lijn komen ook die vaardigheden aan bod waarvan de student verondersteld wordt ze zelf te beheersen met toetsing in het veld bij de klinische stages.

Inhoud:

 1. Diabetes mellitus
  1. Definitie & diagnostische criteria
  2. Physiopathologie and symptomatologie van type 1 entype 2 diabetes
  3. acute complicaties: hypo- and hyperglycaemisch coma
  4. chronische complicaties, inclusief diabetische voet
  5. behandeling type 1 en type 2 diabetes: monitoring, medical & technological treatment
 2. Obesitas
 3. Schildklier
  1. hyperthyroidism
  2. hypothyroidism
  3. thyroiditis
  4. multinodular goiter
  5. solitary adenoma
  6. thyroid cancer
 4. bijschildklieren
  1. hypercalcemia
  2. hypocalcemia
  3. MEN
 5. bijnieren
  1. Cushing
  2. Addison
  3. Conn of hyperaldosteronism
  4. phaeochromocytoma
  5. congenital adrenal hyperplasia
  6. incidentaloma
 6. hypofyse
  1. hypopituitarism
  2. acromegaly
  3. Cushing (cfr supra)
  4. prolactinoma
  5. diabetes insipidus
  6. SIADH
 7. Lipids
 8. Gynaecomastia
 9. Hirsutism
 10. Hypoglycemia