Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef Revaki: deel 2

Studiegidsnr:2011GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid masterproef deel 2. De student moet geslaagd zijn voor masterproef deel 1.
Contacturen:13
Studiepunten:14
Studiebelasting:392
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Truijen
Wilhelm Mistiaen
Evi Schaerlaken
Ann Hallemans
Lies Durnez
Alexandra Vermandel
Wim Saeys
Luc Vereeck
Dirk Vissers
Nathalie Roussel
Willem De Hertogh
Nick Gebruers
Ulrike Van Daele
Filip Struyf
Hanne Verbelen
Hedwig Neels
Joke De Pauw
Kevin Kuppens
Tinne Van Aggelpoel
Christel Vanroy
Mira Meeus
Patricia Van de Walle
Greta Peeters
Martine Van Parijs
Jill Meirte
Kris Ides
Wendy Hens
Lenie Denteneer
Emmanuel Jacobs
Stefan Deckx
Jessica Van Oosterwijck
Sebastiaan Naessens
Eric van Breda
Benjamin Vanthienen
Jill Jochems
Nolan Herssens
David Beckwée
Karen Verheyen
Joris Lemmens
Lore Wyers
Lore Dams
Lotte Meert
Jonas Schröder
Michel Mertens
Timia Van Soom
David Schieffelers
Samera El Bakkali
Annemarie Van der Wal
Elissa Embrechts
An De Groef
Nele Struyf
Charlotte De Vestel
Anke Claes
Rob Vanderstraeten
Claudia Cavaggion
Suzanne Brugghemans
Anneleen De Bruyn
Emily Boven
Ziyyat Abderrahim
Charlotte van der Waal
Charlotte Johnson
Noraly Vanden Dorpe
Kato Everaert
Anthe Foubert
Renata Fanfa Loureiro Chaves
Dorien Dombrecht
Valérie-Anne Chantrain
Lauren De Cock
Vincent Haenen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De student voert een onderzoek uit in het brede domein van de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie en beschrijft dit in artikelvorm.
Normaliter wordt het onderwerp van Masterproef Revaki: deel 1 gecontinueerd in de Masterproef Revaki: deel 2.
Indien dit niet het geval is, neemt de student onmiddellijk contact op met de masterproefcommissie (zie Blackboard).
In het kader van de masterproef voert de student volgende opdrachten uit:
            * actualiseert een systematische  literatuurstudie (zie Masterproef Revaki: deel 1)
            * synthetiseert deze relevante literatuur;
            * voert een wetenschappelijk onderzoek uit;
            * verwerkt  en interpreteert de gegevens;
            * bespreekt de resultaten;
            * schrijft het de masterproef in artikelvorm volgens de opgegeven richtlijnen;
            * presenteert en verdedigt het werk openbaar.
(zie verder Blackboard)