Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Systematisch literatuuronderzoek

Studiegidsnr:2011GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Katrien Beeckman
Filip Haegdorens
Eveline Mestdagh
Yvonne Fontein-Kuipers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Systematische review en meta-analyse: opdracht literatuurstudie + formuleren onderzoeksvraag

2 Conceptanalyse

3 Principes van literatuurstudie: zoekbomen

4 Onderzoeksvraag formuleren

5 Oefeningen literatuurstudie

6 Gebruik van een citation manager

7 Zoekprofielen systematic review

8 Kwaliteitsbeoordelingsinstrumenten

9 Data-synthese en forest plots

10 Academisch schrijven