Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Radiofarmacie

Studiegidsnr:2012FBDFGO
Vakgebied:Farmaceutische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Niet te volgen in combinatie met vakken uit 2de bachelor
Contacturen:27
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stef De Lombaerde

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus zullen de studenten vertrouwd gemaakt worden met begrippen als radioisotopen, radiofarmaca, radioactief verval, de interactie van ioniserende straling met materie en het meten van radioactiviteit. De productie van radioisotopen zal aan bod komen evenals het medisch gebruik van radiofarmaca voor therapie en diagnose met inbegrip van productie, analyse, biologisch gedrag en indicaties. Tot slot zal de wetgeving in verband met radiofarmaca en stralingsbescherming tijdens het werken met radiofarmaca kort besproken worden.

In het praktische gedeelte van de cursus zullen de studenten vertrouwd gemaakt worden met de bereiding en analyse van 99mTc gelabelde radiofarmaca en de elutie van een 90Mo/99mTc-generator evenals de productie en kwaliteitscontrole van 18F-FDG. Verder zullen de identificatie van onbekende isotopen met behulp van gammaspectrometrie en vraagstukken in verband met radioactief verval en rendement van 99Mo/99mTc generator en cyclotron productie aan bod komen. Practicum gaat door in het UZA, dienst nucleaire geneeskunde, route 11.

De pre-klinische ontwikkeling en klinisch gebruik van radiofarmaca zal geïllustreerd worden aan de hand van een bezoek aan het Molecular Imaging Center Antwerp en de afdelingen radiofarmacie en nucleaire geneeskunde van het UZA.