Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Financiƫle verslaggeving: beginselen en analyse

Studiegidsnr:2012FLWMPC
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Patrick d'Haens
- NNB
Nena Bemindt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de cursus gaan we uit van een internationaal normenkader (International Financial Reporting Standards – IFRS).

 

Volgende opbouw is voorzien:

 

-         Structuur en elementen van financiële verslaggeving

 

-         Beginselen van dubbel boekhouden

 

-         Boekhoudkundige verwerking van voorraden en langetermijnmiddelen

 

-         Provisies, waardewijzigingen en financiële instrumenten

 

-         Opbouw van een balans en resultatenrekening

 

-         Kasstroomoverzichten

 

-         Verwerking van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen

 

-         Transacties in vreemde deviezen en uitgestelde belastingen

 

-    Segmentrapportering

-         Basisbeginselen van structuur- en ratio-analyse

 

-         Geïntegreerde financiële analyse

 

-         Financiële rapportering in het kader van internationale groepen

 

De onderwerpen worden systematisch getoetst aan de financiële verslaggeving van grote beursgenoteerde ondernemingen