Psychiatrie

Studiegidsnr:2012GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:70
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Manuel Morrens
Geert Dom
Filip Van Den Eede
Dirk Van West
Manuel Morrens
Inge Glazemakers
Greet Vanaerschot
Kris Goethals
Ann Van Gastel
Monica Dhar
Laurence Claes
Rosa van der Mast

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Psychiatrische ziekteleer
Epidemiologie
Etiopathogenese (fysiopathogenese-psychopathogenese)
Behandeling
Biologisch psychiatrische behandelingen
Psychotherapieën
Psychosociale behandelingen
 
Psychiatrische ziektebeelden
As-I syndromen
Psychotische stoornissen
Stemmingsstoornissen
Angststoornissen
Stress –en aanpassingsstoornissen
Somatoforme stoornissen
Dissociatieve stoornissen
Eetstoornissen
Seksuele stoornissen
Slaapstoornissen
Nagebootste stoornissen
Stoornissen in het gebruik van middelen
As-II stoornissen:
Ontwikkelings –en persoonlijkheidsstoornissen
 
Speciële psychiatrie
Inleidende noties van de forensische psychiatrie

 
Maatschappelijke aspecten van de psychiatrie
Structuur en functioneren van de geestelijke gezondheidszorg
Ethiek en recht in de GGZ