Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg

Studiegidsnr:2012GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Patricia Van de Walle
Kris Ides
Hanne Verbelen
Marijke Leysen
Deborah Van Cauwenbergh
Hedwig Neels
Annette Heyrman
Isabel Baert
Greta Peeters
Martine Van Parijs
Benjamin Vanthienen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De problematiek van patiënten wordt steeds complexer, waardoor meer verschillende zorgbeoefenaars bij dezelfde patiënt betrokken zijn.  Verschillende beroepsgroepen hebben vaak uiteenlopende inzichten en belangen, onder meer bij ethische vragen, waardoor gezamenlijk overleg met de te nemen beslissingen noodzakelijk wordt.  Teamwork is niet alleen een noodzaak geworden, maar het vormt ook een veelal aantrekkelijke uitdaging : hoe realiseren we met elkaar en voor elkaar, en vooral voor de patiënten die aan onze zorgen toevertrouwd worden, de inhoudelijke en menselijke meerwaarde die een groep kan creëren ? In deze module leert de student interprofessioneel samen te werken, de patiënt centraal te stellen in de hulpverlening, en zo de continuïteit en kwaliteit van de zorg te optimaliseren. 

Volgende elementen komen aan bod: meegebrachte casus en Belbinprofiel - bespreking video: casus - verwerking van de casussen - zorgplan - reflectie over zorgethiek en samenwerking op basis van de stellingen - zelfreflectie - groepsreflectie - casus ethiek verwerken - plenair forum - self- en peerassessment - reflectie functie gespreksleider - reflectie functie notulist - evaluatie module