Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Toepassen van kwantitatieve onderzoeksmethoden en statistiek

Studiegidsnr:2012GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Bart Van Rompaey
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Gebruik van SPSS voor gevorderde analyse

oefening statistische vaardigheden

Uitbreiding analysevaardigheden met complexere statistische technieken

Ontwikkeling meetinstrument - Validiteit en betrouwbaarheid onderzoek

Analyseplan

Missing data – theorie + toepassing

Factoranalyse

Schaaltechnieken en Cronbach alpha

Oefeningen SPSS

Multiple Regressie

Toepassingen Multiple Regressie

Logistische Regressie

Toepassingen Logistische Regressie

Survival analyse

Toepassingen survival analyse