Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Biotechnologie

Studiegidsnr:2012TEWMHI
Vakgebied:Biotechnologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Sarah Lebeer
Marianne van den Broek

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Biotechnologie is de integratie van biologie en technologie. Dit multidisciplinair domein van toegepaste wetenschap en engineering maakt gebruik van kennis van biologische systemen en processen om oplossingen te ontwikkelen die het welzijn van zowel mens als milieu dienen.

De cursus behandelt de belangrijkste elementen van de wereldwijde impact van de biotechnologie op de maatschappij in een context van “traditionele” versus “moderne” biotechnologische processen. Vertrekkend vanuit de belangrijkste conceptuele ontwikkelingen doorheen de geschiedenis van de zogenaamde biotechnologische golven en hun technologieën wordt een kritisch bewustzijn en diepgaand inzicht aangereikt in de principes, praktijk en sleutelcomponenten die relevant zijn voor de industriële biotechnologie, haar toepassingsgebieden en haar bestuurlijke en regulatorische aspecten.

Via case studies worden specifieke aspecten van verschillende categorieën van biotechnologische onderzoeksmethoden, technologieën, processen en producten benadrukt, zoals recombinant technieken, enzymologische technieken, immunologische technieken, genomica, metabolomica, upstream en downstream processing, analyse en automatisering, alsook de bredere problematiek met betrekking tot hun maatschappelijke impact.

Specifieke aandacht wordt gegeven aan de overwegingen die spelen in de combinatie proces/product/bedrijf, zoals ontwikkelingsstrategieën en -kosten, risicokapitaal, octrooien, product ontwikkelingslijnen, uitrusting, tools, productveiligheid, marketing, fusies en overnames en wetgeving. Hierbij moet tevens de interdisciplinaire aard van biotechnologie en factoren die de ontwikkeling van een biotechnologische industrie in een plaatselijke/regionale/wereldwijde context bevorderen duidelijk worden.
 

Deel I - Lessenreeks

H0: Inleiding

 • Geschiedenis van biotechnologie
 • Soorten biotechnologie

H1: Algemeen overzicht biotechnologische processen/termen

 • Biostystemen en biologische processen
 • Biologische basics
 • Bioprocessen

H2: Biostystemen en biologische processen

 • Eukaryoten vs prokaryoten
 • Modelorganismen
 • Klinische studies

H3: Biologische basics

 • Biosynthese
 • Enzymen
 • Immuunsysteem

H4: Bioprocessen

 • Reactoren
 • Fermentaties
 • Steriliteit en GMP

H5: Plantenbiotechnologie

 • Nieuwe kenmerken in gewassen
 • Transgene gewassen vandaag
 • Transgene gewassen in de toekomst
 • De landbouw verandert
 • De veiligheid van transgene gewassen

H6: Humane biotechnologie

 • Humane genoom en toepassingen
 • Klonen en celkerntransplantatie
 • Immuuntherapie
 • Gentherapie

H7: Milieubiotechnologie

 • Water
 • Lucht
 • Bodem
 • Afval

H8: Biotechnologie in maatschappelijke context: de convergentie van wetenschap, politiek en business

Valorisatie in life sciences

H9: Ethische aspecten biotechnologie

Deel II – Projectwerk - Industriële processen en producten onder de loep