Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Genetische epidemiologie

Studiegidsnr:2013FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kristel Sleegers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de genetische epidemiologie wordt de rol bestudeerd van genetische factoren, omgevingsfactoren, en hun onderlinge samenspel, in het voorkomen van een ziekte (zoals dementie) of kwantitatieve eigenschap (zoals geheugen). Een genetisch epidemiologische studie begint bij het onderzoeken of, en in welke mate, een ziekte of kwantitatieve eigenschap bepaald wordt door genetische factoren. Begrippen zoals familiale aggregatie en heritability zullen aan bod komen. De tweede stap in het genetisch epidemiologisch onderzoek is het identificeren van specifieke genetische risicofactoren. Verschillende genetisch epidemiologische technieken zullen besproken worden aan de hand van literatuur of praktijkvoorbeelden, inclusief power berekeningen, selectie van de studie populatie, koppelingsstudies, associatie studies (per kandidaat gen of whole genome associatie studies; in families of populaties). Moeilijkheden van het onderzoek naar genetisch complexe ziekten zullen aan bod komen. In de derde fase van een genetisch epidemiologische studie wordt bepaald in welke mate de geïdentificeerde genetische factoren bijdragen aan de ziekte op individueel zowel als op populatie niveau. Begrippen als relatief risico, attributief risico, gen-omgeving interactie komen aan bod.