Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Vergaderen en onderhandelen

Studiegidsnr:2013FLWMPC
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:25
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luuk Van Waes
Lauranne Staquet

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus behandelt verschillende aspecten van onderhandelen. De kern van de cursus bestaat uit simulaties en rollenspellen over verschillende types vergaderingen en onderhandelingen (distributieve éénmalige interacties, distributieve repetitieve interacties, eenvoudige en complexe integratieve interacties, interacties onder onzekerheid, onderhandelen onder achterbancontrole, sociale dilemma’s, enz.). 

De literatuurstudie gebeurt voornamelijk in zelfstudie; de nadruk tijdens de colleges ligt op de praktische oefeningen rond onderhandelen (evt. video-opnames in studio). Ook e-vergaderingen komen aan bod.

Iedere student wordt in een vergader- en/of onderhandelingssituatie geplaatst met één of meer medestudenten. De resultaten, ervaringen, relevante technieken en concepten, gebruikte methodologie, enz. worden in de colleges besproken.

Iedere student schrijft bovendien een analytisch verslag (van ca. 3000 woorden) op basis van een observatie of interviews.