Esthetica van de hedendaagse cinema

Studiegidsnr:2013FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Paulus
Ruben Demasure
Camille Bourgeus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De vragen die in deze cursus aan bod komen, spruiten allemaal voort uit één centrale vraag: op welke manieren vertellen films verhalen? Wat is, en hoe werkt, een filmnarratief? Wat word je als kijker verondersteld te kunnen, te weten en te doen wanneer we naar een (fictie)film kijken? Welke aspecten, structuren en strategieën worden door filmmakers doorheen de filmgeschiedenis gehanteerd om ons narratief begrip te versterken of tijdelijk in de war te sturen? Welke narratieve patronen zijn dominant en waarom? We proberen deze vragen te beantwoorden aan de hand van zowel (film)theoretische teksten als van concrete filmvoorbeelden. We besteden aandacht aan specifieke narratieve conventies en technieken zoals bijvoorbeeld het gebruik van de flashback of flashforward, de voice-over, vormen van point-of-view en wisselende vertellers, alsook aan het gebruik en effect van strategieën als mozaïekvertellingen (of ‘network narratives’), ingebedde verhalen en subjectieve vertellingen. Zo onderzoeken we in welke mate dergelijke netwerkvertellingen functioneren als allegorieën of morele parabels en toetsen we de bruikbaarheid van (literair narratologische) concepten als ‘vertellers’ en ‘focalisatie’ in een filmische context. We gaan na hoe narratieve strategieën uit verwante narratieve en/of visuele media –theater, literatuur, cartoons, schilderkunst, grafische kunsten etc- film hebben beïnvloed en vice versa. Voorts besteden we ruim aandacht aan de gehanteerde stijl (of vorm) van een film (in de mise-en-scène, de montage, de acteerconventies) alsook aan de wijze van karakterisering en het gebruik van affectieve patronen en hoe deze ons begrip en onze ervaring van het narratief bepalen. Naast een duidelijke focus op klassiek en hedendaags Hollywood, bestuderen we ook de narratieve patronen en structuren eigen aan specifieke tradities of filmgenres zoals de stille film, de nouvelle vague, de art-film, independent cinema, en niet-westerse filmtradities.