Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Materialen: eigenschappen en degradatie practicum

Studiegidsnr:2013FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Bij inschrijving voor 2013FOWERF moet de student zich gelijktijdig inschrijven voor 2008FOWERF of een credit behaald hebben.
Contacturen:14
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim De Kock

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Bij het practicum leert de student een aantal experimentele technieken en analysetechnieken kennen en voert er ook zelf een aantal van uit, individueel of in groepjes. Volgende onderdelen komen aan bod:

  • capillaire absorptie van vocht in poreuze materialen
  • hygroscopische vochtopname van organische en anorganische materialen 
  • bezoek aan de labo's van het KIK in Brussel
  • opmeten en analyseren van een vocht- en zoutprofiel in een muur uit metselwerk
  • het inbedden van een staal van afwerkingslagen, polijsten van de coupe en microscopisch analyseren
  • het inbedden en aanmaken van een slijpplaatje voor petrografisch onderzoek en eenvoudige microscopische analyse