Keuze onderwijs 1

Studiegidsnr:2013GENGE1
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Paul Van Schil
Didier Ebo
Dirk Ysebaert
Werner Jacobs
Pierre Van Damme
Koenraad Van Hoeck
Jan Gielen
Wilfried De Backer
Luc De Clerck
Luc Van Gaal
Paul Van Royen
Margo Hagendorens
Christophe De Block
Heidi Theeten
Eva De Volder
Bettina Blaumeiser
Jean-Pierre Van Geertruyden
Vito Sabato

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Voor het keuzeonderwijs in 1ste master zijn 4 studiepunten (SP) voorzien. Hiervoor moet u 2 onderdelen volgen uit onderstaande lijst (behoudens voor het keuzevak International Intensive Infectious Diseaeses Course, dewelke 4 SP telt) .

Er bestaan 2 verschillende onderdelen, namelijk:

een aanvulling (module-gebonden verdieping of verbreding)

±10 uur

gedoceerd tijdens de moduleweken

een raakvlak (dat verbreding biedt t.o.v. het basiscurriculum)

10-15 uur

gedoceerd tijdens voorziene keuze we(e)k(en)

Overzicht keuzelijst (meer details zie verder)

Aanvulling op modules

Longen 2 (gedoceerd in MA1, aanvullingen in MA1, sem1)*

Pijn (gedoceerd in MA1, aanvullingen in MA1, sem1)*

Eigen en niet-eigen 2 (Eigen en niet-eigen gedoceerd in BA3, aanvullingen in MA1, sem2)*

Bewegingsstelsel 2: sportgeneeskunde (Bewegingsstelsel 2 gedoceerd in BA3, aanvullingen in MA1, sem2)*

Stofwisseling en hormonen 2 (gedoceerd in MA1, aanvullingen in MA1, sem2)*

Microbiologie 2  (gedoceerd in BA3): tropische geneeskunde ( gedoceerd in MA1, sem2)*

Urologie (gedoceerd in MA1, aanvullingen in MA1 sem2)

Pediatrie (gedoceerd in MA1, aanvullingen in MA1, sem2)

International Intensive Infectious Diseases Course (Ma1, sem1 week 10): Interuniversitaire, Engelstalige cursus (volledige week), maximum 35 deelnemers, let op: dit keuzevak telt voor 4 SP mee

Raakvlak met geneeskunde (keuzeweek sem 2)

Medisch Frans (maximum 20 deelnemers)

Forensische geneeskunde

*Keuzevakken hierboven in vet kunnen door inkomende Erasmusstudenten gevolgd worden.

 

 

Details aangeboden topics keuzeonderwijs

1. Aanvullingen op modules in basisonderwijs

1.1. Longen 2 – verantwoordelijke: J. Van Meerbeeck

- Theorie endoscopie

- Muco

- Pulmonale manifestatie van systeemaandoeningen

- Longkanker: tumorbiologie en implicaties voor de therapie

- Longtransplantatie

- Longaandoeningen tgv beroeps- en omgevingsfactoren

- Niet-invasieve ventilatie

- Pulmonale revalidatie

1.2. Pijn – verantwoordelijken: G. Hans

Diagnostiek van pijn:

-sensorieel onderzoek in het kader van pijnklachten

-specifiek onderzoek van small fibers

-dynamisch functioneel onderzoek in de oppuntstelling van pijn

-toepassingen van specifiek invasieve technieken in de oppuntstelling van pijn

1.3. Eigen en niet eigen 2 – verantwoordelijke:  D. Ebo

- Immunologische technieken in onderzoek en ontwikkeling

- Verdieping in medicamenteuze reacties

- Immunologische technieken in diagnostiek

- Biologische behandeling : basisprincipes

1.4. Bewegingsstelsel 2 – verantwoordelijken: L. De Clerck, P. Van Royen, J. Gielen

- Klinische benadering en behandeling van de weke delen van het bewegingsstelsel

- Sportgeneeskunde:

sportfysiologie, veelvoorkomende blessures, verantwoord aanvragen van onderzoeken,

gebruik van anabolica en doping in het algemeen, effecten, wetgeving, consequenties voor de gezondheid

1.5. Stofwisseling en hormonen 2 – verantwoordelijke: C. De Block

- actuele farmacologische benadering van obesitas : van farmacotherapie naar peptidetherapie

- kan type 2 diabetes genezen worden d.m.v. bariatrische heelkunde

- update over medicatie-geïnduceerde obesitas

- recente ontwikkelingen in diabetologie : continue glucosemonitoring, pompen, …

- preventie van diabetes : betacel en pancreastransplantatie

- endocriene arteriële hypertensie

- recente ontwikkelingen in de behandeling van hyperlipidemie

- amiodarone en de schildklier

- update over prolactinoom

- nieuwe gegevens omtrent diagnostiek en behandeling van acromegalie

1.6. Tropische geneeskunde: J.P. Van geertruyden

- Malaria

- Leishmaniase, trypanosomiase, lepra, ricketsiosen

- Schistosomiase & helminths, filariase

- Hemorragische koortsen  & virus encephalitiden (yellow fever, dengue,

Japanse encephalitis, ebola)

- AIDS/TB in de tropen (+ aspect postexposure profylaxe)

1.7. Urologie – verantwoordelijke: S. De Wachter

- Uitbreiding van kennis fysiologie en fysiopathologie

- Urologische revalidatie deelaspecten van diagnose en behandeling : mictiekaart, detaillering neurologisch onderzoek, urodynamisch onderzoek, electrodiagnostiek, chirurgie voor neurogene blaas

- Pelvische re-educatie. Indicaties : theorie van de praktijk; technieken en uitwerkingen.  Resultaten

- Bezoek Klein Bekken Kliniek en Urologische Functionele eenheid UZA

1.8. Pediatrie – verantwoordelijke: K. Van Hoeck

1. circulation in neonates

2. I want to become pediatrician

3. initial approach of metabolic disorders

4. advances management of asthma

5. basic and advanced pediatric life support

1.9. International Intensive Infectious Diseases Course – verantwoordelijke: J.P. Van geertruyden

Topics: Fundamentals of Infection, Sepsis, Endocarditis, Food-borne infections, Urinary tract infections, Sexually transmitted diseases, Nosocomial infections, Skin infections, Ear, nose and throat infections, Infections transmitted by bites and scratches, Pneumonia , Tuberculosis, HIV, Meningitis and Encephalitis, Emerging Infections, Bone and joint infections, Infection in the Immunocompromised Patient including HIV, Viral Hepatitis, Exanthema, Infectious Lymphadenopathy, Infectious diseases in the Returning Traveler & the Migrant population, Flu, Antibiotic of the day, Pathological session, Role of vaccination in infection control 

Maximum 35 deelnemers

2. Raakvlakken met geneeskunde

2.1. Medisch Frans – verantwoordelijke: Linguapolis – contactpersoon: Eva De Volder

Korte inhoud:

Efficiënt en duidelijk communiceren met Franstalige patiënten. Dat is de opzet van dit opleidingsonderdeel. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen komen volgende situaties en taalhandelingen aan bod:

Relatie patiënt – arts (anamnese, pathologie, diagnose, vraagstelling, begrijpen van typisch Franse uitdrukkingen)

Behandeling en medicatie (afleveringsvorm en toediening, beschrijving van een behandeling, instructies geven)

In het ziekenhuis (specialisatiedomeinen, anglicismen, een mening geven of vragen)

Case study (aan de hand van videomateriaal).

Er is geen instaptest voor dit opleidingsonderdeel. De vereiste aanvangscompetenties komen overeen met de eindtermen van het middelbaar onderwijs (in Vlaanderen).

Werkvormen:

De lessen verlopen volledig in het Frans. De woordenschat wordt ingestudeerd aan de hand van communicatieve, interactieve oefeningen. Grammatica wordt functioneel aangeboden, deels in zelfstudie.

Evaluatievorm:

Minitestjes tijdens les 2, 3 en 4 met verplichte aanwezigheid tijdens de lessen.

Maximum 20 deelnemers

2.2. Forensische geneeskunde – verantwoordelijke: W. Jacobs

- CSI

- forensisch DNA onderzoek

- bloedspatanalyse

- forensische antropologie

- ...

Evaluatievorm :

paper