Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Toepassen van kwalitatieve onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:2013GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieve Peremans
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel leert de student een wetenschappelijk onderzoek met kwalitatieve onderzoeksmethoden wordt uitwerken. De student formuleert een onderzoeksthema, -doel en -vraag.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid stappenplan. In deze opleiding wordt vooral aandacht besteed aan het kwalitatieve interview onder als zijn vormen als de meest gebruikte dataverzamelingstechniek. De student leert interviewvragen op te stellen, leert hoe een interview verloopt. De student leert de basisprincipes van de kwalitatieve data-analyse en voert ook zelf enkele analyses uit.

De student leert ook observeren. Aanvullend wordt ook analyse met het programma NVivo aangeleerd.