Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Gevorderde immunologie

Studiegidsnr:2014FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ingrid De Meester
Xaveer Van Ostade

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


Voor een selectie aan topics worden actuele en gevorderde moleculaire en cellulaire inzichten en hun toepassingsmogelijkheden voor immunologisch onderzoek  besproken. Hiervoor komen zowel aspecten van de aangeboren afweer als van de adaptieve immuniteit in aanmerking.  De moleculaire strategieën van virussen om de afweer van de gastheer te omzeilen worden besproken. 

Voor de adaptieve afweer behoren nieuwe moleculaire  inzichten in allergie, auto-immuniteit, transplantatie-immunologie, recente ontwikkelingen in vaccinatiestrategieën, en immunodeficiënties tot de mogelijke topics.  Nieuwe technologische benaderingen in het vakgebied worden geïntegreerd in de contactmomenten. Nieuwe technologische benaderingen in het vakgebied komen eveneens aan bod, onder andere in een drietal gastcolleges door externen. Elke student maakt rond 1 extern gastcollege een schriftelijke opdracht. 
De studenten bestuderen in groep één recent experimenteel artikel uit de immunologische vakliteratuur en stellen dit mondeling voor aan de medestudenten en docenten. De studenten participeren actief in de discussie rond andere presentaties.