Discours

Studiegidsnr:2014FLWTLN
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Nuyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit college gaan we na wat de opbouwprincipes zijn van dialogen (conversaties) en van teksten, met toepassing op het Nederlands. We vertrekken daarbij vanuit een aantal verschillende theorieën en modellen in de algemeen-taalkundige literatuur: we belichten o.m. taalhandelingstheorie, beleefdheidsanalyse, conversatieanalyse, discoursanalyse, en Rhetorical Structure Theory. We maken nader kennis (op basis van lectuur en korte introductiecolleges) met elk van deze benaderingen, en we toetsen hun werkbaarheid op basis van de concrete analyse van Nederlandse teksten en conversaties.